Express Cheer Extravagance at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Extravagance at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Explosion at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Explosion at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Exquisite at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Exquisite at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Explicit at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Explicit at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Executioners at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Executioners at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Exotic at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Exotic at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Exceptional at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Exceptional at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Extasy at ACA Nationals 2017 (Day One)

Express Cheer Extasy at ACA Nationals 2017 (Day One)